เวลาทำการ : ทุกวัน 06.30 - 18.00 , บริจาค

Select Language :

ขอเชิญทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปและพระหลักเมือง เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔

            ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยอัญเชิญพระพุทธรูปและพระหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์จำลอง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ร่วมทำบุญสรงน้ำขอขมาพระรัตนตรัยและพระหลักเมือง ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ศาลหลักเมืองฯ จึงงดบริการตั้งวางน้ำสำหรับสรงพระพุทธรูปและพระหลักเมือง แต่ให้ประชาชนร่วมทำบุญด้วยการซื้อน้ำอบไทยใช้ประพรมแทน จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมทำบุญในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔  ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ ในวันที่ ๑๐ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ศาลหลักเมือง ฯ    ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพระนคร อนุญาตให้นำรถยนต์ไปจอดได้ที่ท้องสนามหลวง

        สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง ขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ต่อไปด้วย

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น

ติดต่อเรา

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
2 ถนน หลักเมือง
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
02 222 9876 ต่อ 114,118,145
Image