Opening Times: Every Day 06.30 - 18.00 , Donate

Select Language :

ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯเชิญชมการแสดงลิเกคณะฟ้ารุ่งสุริยา (ลิเกโตมร)

เชิญสักการะขอพรองค์พระหลักเมือง และเทพารักษ์ทั้ง 5 พระองค์ (พระเสื้อเมืองพระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าหอกลองเจ้าเจตคุปต์) เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ปีมังกร ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯเชิญชมการแสดงลิเกคณะฟ้ารุ่งสุริยา (ลิเกโตมร) ที่จะแสดงถวายแด่ องค์พระหลักเมือง ในคืนวันส่งท้ายปีเก่า 2566 ใน 31 ธ.ค. 66 เวลา 20.00 น. จนถึงวันขึ้นปีใหม่ 2567 เวลา 02.00 น.

Bangkok City Pillar Shrine Is a court built with the establishment of Rattanakosin in the capital. According to the Brahmin tradition Before building a city, the ceremony must be held to raise the main pillars in Chaiyaphum. To be a fortune for the country to be built

Contact Us

Bangkok City Pillar Shrine
2 ถนน หลักเมือง
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
(+66) 2 222 9876 ext.114,118,145
Image