เวลาทำการ : ทุกวัน 06.30 - 18.00 , บริจาค

Select Language :

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองครบประจำปี 2566 ครบรอบ 241 ปีเมื่อ 21 เมษายน 2566

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์พระหลักเมืองครบประจำปี 2566 ครบรอบ 241 ปีเมื่อ 21 เมษายน 2566

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น

ติดต่อเรา

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
2 ถนน หลักเมือง
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
02 222 9876 ต่อ 114,118,145
Image