เวลาทำการ : ทุกวัน 06.30 - 18.00

Select Language :

ปิด ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 13 เมษายน 2564

          สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง  ขอแจ้ง ปิดทำการชั่วคราว  โดยงดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3  และปิดไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวจะคลี่คลาย หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 222 9876 ในเวลาราชการ  

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น

ติดต่อเรา

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
2 ถนน หลักเมือง
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
02 222 9876
Image