เวลาทำการ : ทุกวัน 06.30 - 18.30

Select Language :

พิธีปิดทองบูรณะเสาหลักเมืองและและพิธีสมโภชเทพารักษ์

พิธีปิดทองบูรณะเสาหลักเมืองและและพิธีสมโภชเทพารักษ์ ประจำศาลหลักเมือง เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น

ติดต่อเรา

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
2 ถนน หลักเมือง
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
02 222 9876
Image