เวลาทำการ : ทุกวัน 06.30 - 18.00 , บริจาค

Select Language :

ปิด ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร 1-28 ก.พ. 2564

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ขอแจ้ง งดให้ประชาชนเข้าสักการะ ระหว่าง วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ COVID - 19 ระลอกใหม่  หรือจนกว่า จะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซท์ นี้  หรือโทรศัพท์สอบถามที่ หมายเลข  0 2222 9876


ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่า ก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น

ติดต่อเรา

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
2 ถนน หลักเมือง
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
02 222 9876 ต่อ 114,118,145
Image